Khuyến mại hàng tuần
x
 

Quy định thanh toán

Cập nhật vào : Thứ tư - 24/10/2012 09:57 Share |


I. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT:

 

 

II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC

 

 

1)Chuyển tiền/chuyển khoản:

 

 


Sửa lần cuối vào : Thứ tư - 31/08/2016 10:08